Mami prosím chraň moje soukromí!

8. října 2020

Bylo mi řečeno, že jsem byla vymodlené dítě, rodiče se o mě snažili dlouho. Když jsem se jim konečně narodila, chtěli dělat vše nejlíp. Ve školce jsem chodila do různých kroužků, …