Zásady ochrany osobních údajů v souvislosti s hlášeními o nezákonném obsahu na Internetu a jejich vyřizováním

Provozovatel služby STOPonline.cz, sdružení CZ.NIC, z.s.p.o., IČ: 67985726, sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3, zapsáné ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58624, respektuje soukromí oznamovatelů a přikládá velký význam ochraně osobních údajů. Následující zásady poskytují přehled o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme. Zejména bychom vám jako oznamovateli rádi vysvětlili, jaký typ údajů shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak je používáme. Pokud je Vám méně než 15 let, poraďte se s rodiči či jinou dospělou osobou, které důvěřujete.

Hlášení o nezákonném obsahu na Internetu přijímáme anonymně. Můžete nám, ale rozhodně nemusíte, poskytnout své osobní údaje (např. jméno, e-mail, telefonní číslo). Pokud nám je poskytnete, můžeme Vás kontaktovat například s doplňujícími dotazy. Poskytnuté údaje nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty jiným osobám ani použity k jinému účelu než je: řešení Vašeho podnětu či dotazu, a také případné splnění právní povinnosti, pokud se na sdružení CZ.NIC vztahuje, ochranu životně důležitých zájmů Vašich či jiné fyzické osoby, splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je CZ.NIC pověřen či pro účely oprávněných zájmů sdružení CZ.NIC. Vaše údaje můžeme i bez Vašeho souhlasu poskytnout orgánům veřejné moci, pokud nás o ně v souladu s právními předpisy požádají. Pokud nám pro výše uvedené účely poskytnete osobní údaje, budou zpracovávány nejdéle však po dobu 1 roku od okamžiku, kdy jste nám je poskytli či od okamžiku, kdy jsme spolu komunikovali naposledy.

Detailní informace o tom, jakým způsobem nakládáme s osobními údaji, naleznete v  Zásadách zpracování osobních údajů . Sdružení CZ.NIC lze ve věcech souvisejících s ochranou osobních údajů kontaktovat některým ze způsobů uvedených na https://www.nic.cz .