Zpracování hlášení

Hlášení získaná prostřednictvím linky STOPonline.cz, případně prostřednictvím e-mailové adresy stoponline@nic.cz, jsou vyhodnocována speciálně proškolenými a certifikovanými analytiky nezákonného obsahu. Příchozí hlášení se ukládají do databáze a jsou vyhodnocována na základě platné legislativy České republiky. V případě, že je hlášení vyhodnoceno jako potencionálně nezákonné, je ihned předáno Policii České republiky, případně mezinárodní asociaci sdružující linky pro hlášení nezákonného obsahu INHOPE. V případě, že analytici obdrží obsah, jež nespadá do jejich kompetence, ale vyhodnotí, že by se za určitých okolností mohlo jednat o nezákonné jednání, předají hlášení vhodné partnerské organizaci.