Co hlásit

Zabýváme se především obsahem na Internetu, který zobrazuje zneužívání dětí, nepatřičnou dětskou nahotu, kybergrooming nebo by se mohl týkat šíření pornografie. Pokud si nejste jisti, jaký obsah nám lze hlásit, vždy je lepší hlášení zaslat. Je důležité mít na paměti, že za obsahem na Internetu jsou v případě zneužívání dětí vždy skutečné oběti a že jedno vaše hlášení může vést k ukončení nekonečného utrpení dítěte.

Dětská pornografie

Dětské pornografie se týkají snímky obnažených dětí v polohách vyzývavě předvádějících pohlavní orgány za účelem sexuálního uspokojení, snímky dětí zachycující polohy skutečného či předstíraného sexuálního styku nebo jiné obdobně sexuálně dráždivé snímky dětí.

Pokud najdete na Internetu fotografii nahého dítěte či dětí, s viditelně obnaženými pohlavními orgány, vždy je lepší nám tuto informaci předat. Nemusí sice jít o fotografii pořízenou se zlým úmyslem, ale i taková zdánlivě nevinná fotografie z prázdninového koupání u moře se může stát pro dítě později zdrojem traumatizujících zážitků. Blíže tuto skutečnost popisujeme níže.

  • Z právního hlediska výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií upravuje § 192 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (TZ). Případně je možné osobu stíhat i pro § 193 (Zneužití dítěte k výrobě pornografie) TZ. Trestná je i účast na pornografickém představení nebo jiném obdobném vystoupení, ve kterém účinkuje dítě (§ 193a TZ). Trestné je také získání přístupu k dětské pornografii prostřednictvím informační nebo komunikační technologie (§ 192 odst. 2 TZ) či navazování nedovolených kontaktů s dítětem (§ 193b TZ).

Dětské erotické/nepatřičné obrázky, nebo jiné obrázky spojené s dětmi

Do této kategorie řadíme obrázky z nichž je patrné, že jejich zobrazení může vést k ohrožení zdravého citového, rozumového a mravního vývoje dítěte a obrázky, které obsahují genitálie, obnažené hýždě nebo prsa s bradavkami. Často se jedná o fotografie, které byly pořízeny příbuzným, který pouze nedomyslel, co může umístění takovýchto fotografií na Internet způsobit. I zdánlivě nevinná fotografie z prázdninového koupání u moře se může stát pro dítě později zdrojem traumatizujících zážitků. Proto se i v těchto případech snažíme o omezení dostupnosti dané fotografie pouze na zamýšlené adresáty (například uzamčením fotoalba heslem), nebo o její úplné odstranění.

  • Ochrana dítěte před zásahy do jeho soukromí je poskytována i občanským zákoníkem. Zejména se jedná o ustanovení § 86 a 858 tohoto zákona.

Nepatřičnou fotografiií však není: kojící žena, zobrazení jizev po amputaci prsu, tetování, umění zobrazující nahotu, obsah sloužící ke vzdělávacím účelům, humorný či satirický obsah.

Kybergrooming

Kybergroomingu se týká takový obsah, který je způsobilý k tomu, aby zlákal dítě k pohlavnímu styku, jiným formám sexuálního zneužívání a obtěžování nebo k výrobě pornografického díla. Může se ale jednat také o obsah, který může dítě motivovat ke službě v ozbrojených silách, k otroctví, nuceným pracím, odběru tkáně, buňky, nebo orgánu z jeho těla a podobně. S tímto jednáním se můžete potkat například na internetovém chatu. Pokud v chatovací místnosti zaznamenáte podezřelé nabídky sexuálních služeb, či jiné sexuální obtěžování nezletilých uživatelů, stojí za to tuto situaci hlásit. Většina online chatů bohužel neumožňuje jednoduchý přístup do historie, proto pokud se rozhodnete podat hlášení, uvítáme, pokud snímek obrazovky, který dané jednání dokládá zašlete přímo na e-mailovou adresu hlaseni@stoponline.cz.

  • Osoba dopouštějící se kybergroomingu může svým jednáním naplnit skutkovou podstatu některých trestných činů uvedených v trestním zákoníku. Dle povahy jednání útočníka se může jednat o trestné činy dle ustanovení § 168 (Obchodování s lidmi), § 171 (Omezování osobní svobody), § 175 (Vydírání), § 185 (Znásilnění), § 187 (Pohlavní zneužívání), § 201 (Ohrožování výchovy dítěte), § 209 (Podvod), § 353 (Nebezpečné vyhrožování), § 354 (Nebezpečné pronásledování), či § 193b (Navazování nedovolených kontaktů s dítětem) TZ.