Aplikace STOPonline.cz (dále jen „Aplikace“) je aplikace pro mobilní zařízení a slouží svým uživatelům pro jednoduché a pohodlné zaslání informací o nezákonném obsahu na Internetu především dětské pornografie, kybergroomingu a nepatřičné dětské nahoty a rozšiřuje tak možnost ohlásit takový obsah prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách https://www.stoponline.cz. Aplikace je provozována, včetně případného zpracování osobních údajů, sdružením CZ.NIC, z. s. p. o., IČ 67985726, se sídlem Milešovská 1136/5, 130 00 Praha 3.

Prosíme, seznamte se před užíváním Aplikace důkladně s podmínkami ochrany osobních údajů. Pokud je Vám méně než 15 let, informujte své rodiče, jaké aplikace, včetně této Aplikace, používáte ve svém mobilním zařízení a projděte si s nimi níže uvedené informace. Nezapomeňte také zkontrolovat podmínky a zásady ochrany osobních údajů platformy, odkud Aplikaci stahujete.

Aby Aplikace správně fungovala a dělala to, co od ní očekáváte, zpracováváme některé údaje, které získáme v průběhu jejího užívání, případně které nám v souvislosti s jejím užíváním sami poskytnete. Některé z údajů mohou být i osobními údaji.

Jaké údaje zpracováváme? Identifikační označení zařízení, na které je Aplikace nainstalována a údaje o operačním systému tohoto zařízení IP adresa Statistiky o používání Aplikace dostupné prostřednictvím platforem, kde je nabízena (Google Play, App Store)

Další zpracovávané údaje: záznam o poskytnutí souhlasu s podmínkami užití Aplikace (IP adresa, operační systém mobilního zařízení, kam je Aplikace instalována). Můžete nám sdělit také Vaše jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Takové údaje však nejsou pro užívání a fungování Aplikace nezbytné a jejich poskytnutí je tedy dobrovolné.

Předávání údajů třetím osobám: údaje nepředáváme třetím osobám; s výjimkou agregovaných statistických výstupů, případně je-li nám povinnost uložena zákonem. Údaje, včetně údajů o jméně, příjmení a e-mailu, pokud nám je poskytnete, mohou být rovněž předány Policii České republiky, a to s ohledem na povahu nahlášeného závadného obsahu; s Policií České republiky sdružení CZ.NIC na provozu linky STOPonline.cz spolupracuje na základě Deklarace o spolupráci uzavřené v únoru 2017.

K čemu údaje potřebujeme a co s nimi děláme: pokud nám poskytnete jméno, příjmení a e-mailovou adresu, budou použity pouze pro účely komunikace s Vámi ve věci nahlášeného nezákonného obsahu (např. upřesnění, kde je umístěn) data o zařízení, kde je Aplikace nainstalována, slouží k zajištění chodu Aplikace, jejímu dalšímu vylepšování a její optimalizaci pro široký okruh mobilních zařízení s nejrůznějšími operačními systémy

údaje zpracováváme ručně i automatizovaně na našich zařízeních či zařízeních pod naší přímou kontrolou, a to i mimo území České republiky, zpracovávána mohou být také na zařízeních třetích osob, a to i mimo území České republiky

Jak dlouho údaje zpracováváme a uchováváme:

Jméno, příjmení a e-mailová adresa jsou zpracovávány po dobu jednoho roku od okamžiku nahlášení nezákonného obsahu Informace o souhlasu s podmínkami užití Aplikace uchováváme po dobu 5 let od okamžiku poskytnutí či okamžiku posledního užití Aplikace, podle toho, který nastal později

Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá a tak další informace, včetně popisu Vašich práv (výmaz, námitka, přenositelnost a další), naleznete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů. Pokud se informace zde od informací v Zásadách liší, platí informace, které jste si přečetli právě tady.

Jestliže máte jakékoliv otázky, ať už k ochraně Vašich údajů nebo k Aplikaci samotné, určitě se nás neváhejte zeptat – kontakty naleznete na https://www.nic.cz či https://www.stoponline.cz

Poučení

Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to buď doporučeným dopisem doručeným do sídla sdružení CZ.NIC, z. s. p. o., na adresu Milešovská 1136/5, 130 00, Praha 3 nebo písemností zaslanou prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací a podepsané elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu nebo datovou schránkou. Ochrana Vašich osobních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a předpisy Evropské unie.

CZ.NIC, z. s. p. o. prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje použije výhradně pro účely komunikace s Vámi ve věci nahlášeného nezákonného obsahu (např. upřesnění, kde je umístěn) a nebude tyto údaje předávat třetím osobám. Údaje nebudou předávány třetím osobám s výjimkou případů, kdy je nám taková povinnost uložena zákonem. Předány mohou být tedy také Policii České republiky, a to s ohledem na povahu nahlášeného nezávadného obsahu; s Policií České republiky sdružení CZ.NIC na provozu linky STOPonline.cz spolupracuje na základě Deklarace o spolupráci uzavřené v únoru 2017.